AVENTICS调压阀0821302727

2020年07月06日

AVENTICS调压阀0821302727,上海韦米机电设备有限公司主要优势供应产品,销售热线:021-61116913,联系人:雷青,移动热线:13524123009。热诚欢迎新来客户咨询购买!

 

R412006106.JPGR412006106 安沃驰调压阀.JPGR412006106 安沃驰气源调压阀.JPGR412006106 AVENTICS调压阀.JPG

 

压缩空气处理:保养单元和元件、气源处理单元二联件、气源处理单元三联件、冷凝水分离器、分气块、截止阀、过滤器、最精密的过滤器、活性炭过滤器、喷雾润滑器、油分离器、油雾器、精密油雾器、注油单元、注油阀、精密调压阀、精密过滤器压力调节阀、调压阀、过滤器调压阀、隔膜式干燥机、预过滤器、压力表、气杯、压缩空气容器、油脂和油、润滑油、机油。

 

压缩空气过滤器减压阀采用滚动式膜片,当输入端压力波动时,减压阀膜片自动作出调整,使压力平稳的输出,保证压力稳定。

组合式过滤减压阀可根据输出压力精度的要求选配高精度的精密减压阀;在使用过程中,压缩空气经过两级三段式过滤器去除压缩空气中的油、水、尘等杂质后,大大提高了减压阀膜片的使用寿命和调节压力的精密度;由于过滤元件使用寿命较长,在维护上可单独对过滤元件、减压元件进行修复,无需整体更换,大大节约成本。

 

压缩空气流入压力调节阀并作用在压缩空气调节阀的膜片的侧上两次。弹簧作用在隔膜的另一侧,并通过手钮调节弹簧的压缩力。当在第二压力边缘消耗压缩空气时,作用在隔膜上的压力减小,压缩弹簧向上推动阀杆,并使密封垫圈从阀座升起。压缩空气流入两个压力侧,并在达到平衡状态之前继续流向两个压力侧。

AVENTICS调压阀0821302727

NL1系列
Qn=1000l/min,G1/8-G1/4
气源处理单元
安沃馳AVENTICS气源处理单元2联件,系列NL1-ACD
0821300727
0821300728
0821300729
0821300730
0821300731
0821300732
安沃馳AVENTICS气源处理单元3联件,系列NL1-ACT
0821300721
0821300722
0821300723
0821300724
0821300725
0821300726
压力调节阀,左边进气
安沃馳AVENTICS调压阀,系列NL1-RGS
0821302728
0821302729
0821302730
0821302734
0821302735
0821302736
0821302725
0821302726
0821302727
0821302731
0821302732
0821302733
安沃馳AVENTICS调压阀,系列NL1-RGS
0821300711
0821300712
0821300713
安沃馳AVENTICS调压阀,系列NL1-RGS
R412007620
安沃馳AVENTICS调压阀,系列NL1-RGS
0821302708
0821302709
0821302710
0821302714
0821302715
0821302716
0821302705
0821302706
0821302707
0821302711
0821302712
0821302713
安沃馳AVENTICS调压阀,系列NL1-RGS
0821300663
0821300664
0821300665
0821300666
0821300667
0821300668
安沃馳AVENTICS调压阀,系列NL1-RGS
0821302743
过滤器调压阀,左边进气
安沃馳AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL1-FRE
0821300750
0821300751
0821300752
0821300756
0821300757
0821300758
0821300753
0821300754
0821300755
0821300759
0821300760
0821300761
安沃馳AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL1-FRE
R412007618
R412007619
过滤器,左边进气
安沃馳AVENTICS过滤器,系列NL1-FLS
0821303710
0821303711
0821303712
0821303713
0821303714
0821303715
安沃馳AVENTICS最精密的过滤器,系列NL1-FLC
0821303716
0821303718
0821303717
安沃馳AVENTICS活性炭-过滤器,系列NL1-FLA
0821303720
0821303721
加油器,左边进气
安沃馳AVENTICS精密油雾器,系列NL1-LBM
0821301702
0821301703
0821301704
0821301705
加注单元,左边进气
安沃馳AVENTICS注油单元,电气操作,系列NL1-SSU
0821300796
0821300797
0821300798
0821300799
安沃馳AVENTICS注油单元,气动操作,系列NL1-SSU
0821300795
加注阀,左边进气
安沃馳AVENTICS注油阀,气动操作,系列NL1-SSV
0821300774
封闭阀,左边进气
安沃馳AVENTICS二位三通换向阀,电气操作,系列NL1-SOV
0821300776
0821300777
0821300778
0821300779
安沃馳AVENTICS二位三通换向阀,电气操作,系列NL1-SOV
0821300673
0821300674
0821300675
0821300676
安沃馳AVENTICS二位三通换向阀,气动操作,系列NL1-SOV
0821300775
安沃馳AVENTICS二位三通换向阀,气动操作,系列NL1-SOV
0821300672
安沃馳AVENTICS二位三通截止阀,机械操作,系列NL1-BAV
0821300772
0821300773
配电器,左边进气
安沃馳AVENTICS分气块,系列NL1-DIL
0821300771
NL2系列
Qn=1500-2000l/min,G1/4-G3/8
气源处理单元
安沃驰AVENTICS气源处理单元2联件,系列NL2-ACD
0821300400
0821300403
0821300401
0821300404
0821300402
0821300405
0821300430
0821300433
0821300431
0821300434
0821300432
0821300435
安沃驰AVENTICS气源处理单元3联件,系列NL2-ACT
0821300450
0821300453
0821300451
0821300454
0821300452
0821300455
0821300485
0821300480
0821300483
0821300484
0821300481
0821300482
压力调节阀,左边进气
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL2-RGS
0821302404
0821302560
0821302400
0821302451
0821302452
0821302440
0821302405
0821302406
0821302401
0821302444
0821302453
0821302441
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL2-RGS
0821302411
0821302409
0821302408
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL2-RGS
0821302107
R412007613
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL2-RGS
0821302410
0821302561
0821302402
0821302454
0821302455
0821302442
0821302562
0821302407
0821302403
0821302456
0821302457
0821302443
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL2-RGS
0821302557
0821302559
0821302558
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL2-RGS
R412004950
R412004951
安沃驰AVENTICS精密调压阀,系列NL2-RGP
0821302515
0821302516
0821302517
安沃驰AVENTICS精密调压阀,系列NL2-RGP
0821302527
0821302528
0821302529
过滤器调压阀,左边进气
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL2-FRE
0821300316
0821300275
0821300347
0821300343
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL2-FRE
0821300300
0821300301
0821300302
0821300303
0821300304
0821300305
0821300307
0821300308
0821300330
0821300331
0821300332
0821300333
0821300334
0821300335
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL2-FRE
0821300306
0821300220
0821300221
0821300312
0821300222
0821300223
0821300336
0821300224
0821300226
0821300228
过滤器,左边进气
安沃驰AVENTICS过滤器,系列NL2-FLS
0821303400
0821303401
0821303402
0821303403
0821303404
0821303405
0821303440
0821303441
0821303442
0821303443
0821303444
0821303445
安沃驰AVENTICS预过滤器,系列NL2-FLP
0821303308
0821303309
R412010785
安沃驰AVENTICS最精密的过滤器,系列NL2-FLC
0821303449
R412010787
R412010788
R412010786
0821303305
R412010789
R412010790
安沃驰AVENTICS活性炭-过滤器,系列NL2-FLA
R412010792
隔膜式干燥机,左边进气
安沃驰AVENTICS隔膜式干燥机,系列NL2-ADD
R412004170
R412004243
R412004244
R412004245
R412007648
R412007649
加油器,左边进气
安沃驰AVENTICS标准-喷雾润滑器,系列NL2-LBS
0821301400
0821301401
0821301402
0821301408
0821301440
0821301441
0821301442
安沃驰AVENTICS精密油雾器,系列NL2-LBM
0821301411
0821301415
R412007651
0821301412
R412007652
R412007653
0821301413
0821301414
加注单元,左边进气
安沃驰AVENTICS注油单元,电气操作,系列NL2-SSU
0821300941
0821300942
0821300943
0821300944
0821300946
0821300947
0821300948
安沃驰AVENTICS注油单元,气动操作,系列NL2-SSU
0821300940
0821300945
加注阀,左边进气
安沃驰AVENTICS注油阀,气动操作,系列NL2-SSV
0821300926
0821300925
封闭阀,左边进气
安沃驰AVENTICS二位三通换向阀,电气操作,系列NL2-SOV
0821300922
0821300923
0821300924
0821300929
安沃驰AVENTICS二位三通换向阀,气动操作,系列NL2-SOV
0821300921
安沃驰AVENTICS二位三通截止阀,机械操作,系列NL2-BAV
0821300901
0821300903
配电器,左边进气
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL2-DIL
0821300920
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL2-DIS
0821300907
0821300909
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL2-DIN
0821300904
0821300906
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL2-DIC
0821300264
NL4系列
Qn=1400-3200l/min,G1/4-G3/4
气源处理单元
安沃驰AVENTICS气源处理单元2联件,系列NL4-ACD
0821300500
0821300503
0821300501
0821300504
0821300502
0821300505
0821300530
0821300533
0821300531
0821300534
0821300532
0821300535
安沃驰AVENTICS气源处理单元3联件,系列NL4-ACT
0821300550
0821300553
0821300551
0821300554
0821300552
0821300555
0821300580
0821300583
0821300581
0821300584
0821300582
0821300585
安沃驰AVENTICS气源处理单元4联件,系列NL4-ACC
R412004425
R412004312
安沃驰AVENTICS气源处理单元4联件,系列NL4-ACC
R412010109
压力调节阀,左边进气
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL4-RGS
0821302505
0821302580
0821302500
0821302544
0821302545
0821302540
0821302504
0821302506
0821302501
0821302546
0821302547
0821302541
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL4-RGS
0821302509
0821302508
0821302507
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL4-RGS
0821302581
0821302582
0821302502
0821302548
0821302549
0821302542
0821302583
0821302584
0821302503
0821302550
0821302551
0821302543
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL4-RGS
R412004952
R412007667
安沃驰AVENTICS精密调压阀,系列NL4-RGP
0821302511
0821302512
0821302513
安沃驰AVENTICS精密调压阀,系列NL4-RGP
0821302524
0821302525
0821302526
过滤器调压阀,左边进气
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL4-FRE
0821300364
0821300367
0821300281
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL4-FRE
0821300350
0821300351
0821300352
0821300353
0821300354
0821300355
0821300380
0821300381
0821300382
0821300383
0821300384
0821300385
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL4-FRE
0821300356
0821300234
0821300235
0821300236
0821300237
0821300238
0821300386
0821300239
0821300240
0821300241
0821300242
0821300243
过滤器,左边进气
安沃驰AVENTICS过滤器,系列NL4-FLS
0821303500
0821303501
0821303502
0821303503
0821303504
0821303505
0821303559
0821303540
0821303558
0821303541
0821303542
0821303543
0821303544
0821303545
安沃驰AVENTICS预过滤器,系列NL4-FLP
0821303302
0821303303
0821303515
0821303529
安沃驰AVENTICS最精密的过滤器,系列NL4-FLC
0821303418
0821303419
0821303514
0821303516
R412010794
R412010795
0821303571
R412010796
R412010797
安沃驰AVENTICS活性炭-过滤器,系列NL4-FLA
0821303300
0821303301
0821303517
隔膜式干燥机,左边进气
安沃驰AVENTICS隔膜式干燥机,系列NL4-ADD
R412007606
R412007607
R412007608
加油器,左边进气
安沃驰AVENTICS标准-喷雾润滑器,系列NL4-LBS
0821301500
0821301501
0821301502
0821301515
0821301540
0821301541
0821301542
0821301545
安沃驰AVENTICS精密油雾器,系列NL4-LBM
R412007654
R412007655
R412007656
R412007657
R412007658
R412007659
加注单元,左边进气
安沃驰AVENTICS注油单元,电气操作,系列NL4-SSU
0821300950
0821300951
0821300952
0821300953
0821300955
0821300956
0821300957
安沃驰AVENTICS注油单元,气动操作,系列NL4-SSU
0821300949
0821300954
加注阀,左边进气
安沃驰AVENTICS注油阀,气动操作,系列NL4-SSV
0821300936
0821300935
封闭阀,左边进气
安沃驰AVENTICS二位三通换向阀,电气操作,系列NL4-SOV
0821300932
0821300933
0821300934
0821300937
安沃驰AVENTICS二位三通换向阀,气动操作,系列NL4-SOV
0821300931
安沃驰AVENTICS二位三通截止阀,机械操作,系列NL4-BAV
0821300911
0821300913
配电器,左边进气
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL4-DIL
0821300930
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL4-DIS
0821300917
0821300919
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL4-DIN
0821300914
0821300916
安沃驰AVENTICS分气块,系列NL4-DIC
0821300928
NL6系列
Qn=12500l/min,G3/4-G1
气源处理单元
安沃驰AVENTICS气源处理单元2联件,系列NL6-ACD
0821300871
0821300872
0821300873
0821300874
0821300875
0821300876
0821300877
0821300878
0821300879
0821300880
0821300881
0821300882
安沃驰AVENTICS气源处理单元3联件,系列NL6-ACT
0821300886
0821300887
0821300888
0821300889
0821300890
0821300891
0821300892
0821300893
0821300894
0821300895
0821300896
0821300897
压力调节阀,左边进气
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL6-RGS
0821302803
0821302804
0821302801
0821302802
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL6-RGS
0821302807
0821302808
0821302805
0821302806
安沃驰AVENTICS调压阀,系列NL6-RGS
0821302809
0821302810
过滤器调压阀,左边进气
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL6-FRE
0821300132
0821300864
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL6-FRE
0821300885
0821300865
安沃驰AVENTICS过滤器-调压阀,系列NL6-FRE
0821300850
0821300851
0821300852
0821300853
0821300854
0821300855
0821300856
0821300857
0821300858
0821300859
0821300860
0821300861

AVENTICS调压阀0821302727

 

 

气路循环系统

压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却(水走管内,气走管外,中冷器的水流量要求为110m/h)之后进入二级压缩系统,为避免系统中的气体倒入压缩腔内(避免带压起动)在压缩机的排气管道安装有一只悬挂全启式止回阀,压缩机排出的气体推开止回阀进入排气消声器,然后进入一级后冷器,二级后冷器,再进入排气主管道。

 

特征特点

由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备,机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机或柴油机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。

 

喷气织机是采用喷射气流牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。工作原理是利用空气作为引纬介质,以喷射出的压缩气流对纬纱产生摩擦牵引力进行牵引,将纬纱带过梭口,通过喷气产生的射流来达到引纬的目的。

这种引纬方式能使织机实现高速高产。在几种无梭织机中,喷气织机是车速最高的一种,由于引纬方式合理,入纬率较高,运转操作简便安全,具有品种适应性较广,机物料消耗少,效率高,车速高、噪音低等优点,已成为最具发展前途的新型布机之一。由于喷气织机采用气流纬方式,最大的缺点是能量消耗较高。

AVENTICS调压阀0821302727

0821302705 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-030-SS
0821302706 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-060-SS
0821302707 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302708 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-030-SS
0821302709 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-060-SS
0821302710 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-100-SS
0821302711 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302712 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302713 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-SS
0821302714 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS
0821302715 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS
0821302716 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
0821302723 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302725 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-030-SS
0821302726 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-060-SS
0821302727 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302728 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-030-SS
0821302729 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-060-SS
0821302730 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-100-SS
0821302731 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302732 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302733 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-SS
0821302734 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS
0821302735 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS
0821302736 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
0821302737 NL1-RGS-G014-GAN-SS
0821302739 NL1-RGS-G014-GAH-SS
0821302741 NL1-RGS-G014-GAN-SS
0821302742 NL1-RGS-G018-GAN-SS
0821302743 NL1-RGS-G014-GAH-MAN-060-DS
0821302744 NL1-RGS-G014-GAN-SS
0821302801 NL6-RGS-G034-GAN-MAN-100-SS
0821302802 NL6-RGS-G100-GAN-MAN-100-SS
0821302803 NL6-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS
0821302804 NL6-RGS-G100-GAU-MAN-100-SS
0821302805 NL6-RGS-G034-GAN-MAN-100-SS
0821302806 NL6-RGS-G100-GAN-MAN-100-SS
0821302807 NL6-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS
0821302808 NL6-RGS-G100-GAU-MAN-100-SS
0821302809 NL6-RGS-G034-GAN-PNE-100
0821302810 NL6-RGS-G100-GAN-PNE-100
0821302811 PRESSURE REGULATOR .
0821302812 PRESSURE REGULATOR .
0821302814 MAINTENANCE UNIT .
0821302816 PRESSURE REGULATOR .
0821303005 AIR FILTER .
0821303008 AIR FILTER .
0821303010 AIR FILTER .
0821303015 CONDENSATE SEPARAT .
0821303016 AIR FILTER .
0821303053 OIL SEPARATOR MU1-EFN-G012
0821303054 OIL SEPARATOR MU1-EFN-G100
0821303055 OIL SEPARATOR MU1-EFN-G034
0821303300 AIR FILTER .
0821303301 AIR FILTER .
0821303302 NL4-FLP-G014-SSN-AO-00,30
0821303303 NL4-FLP-G014-SSN-AO-00,30
0821303305 NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01
0821303306 AIR FILTER NL4 G1/2 0,3UM
0821303308 NL2-FLP-G014-PNB-HO-00,30
0821303309 PRELIMINARY FILTER NL2-FLP-G014-PNB-AO-&
0821303400 NL2-FLS-G014-PNB-HO-05,00
0821303401 NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00
0821303402 NL2-FLS-G014-SSS-HO-05,00
0821303403 NL2-FLS-G014-PNB-AO-05,00
0821303404 NL2-FLS-G014-PBS-AO-05,00
0821303405 NL2-FLS-G014-SSS-AO-05,00
0821303413 AIR FILTER .
0821303418 NL2-FLC-G014-SSN-AO-00,01
0821303419 NL2-FLC-G014-SSN-AO-00,01
0821303430 LUFTFILTER
0821303440 NL2-FLS-G038-PNB-HO-05,00
0821303441 NL2-FLS-G038-PBS-HO-05,00
0821303442 NL2-FLS-G038-SSS-HO-05,00
0821303443 NL2-FLS-G038-PNB-AO-05,00
0821303444 NL2-FLS-G038-PBS-AO-05,00
0821303445 NL2-FLS-G038-SSS-AO-05,00
0821303449 NL2-FLC-G014-PNB-HO-00,01
0821303500 NL4-FLS-G012-PNB-HO-05,00
0821303501 NL4-FLS-G012-PBS-HO-05,00
0821303502 NL4-FLS-G012-SSS-HO-05,00
0821303503 NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00
0821303504 NL4-FLS-G012-PBS-AO-05,00
0821303505 NL4-FLS-G012-SSS-AO-05,00
0821303512 NL4-FLP-G012-SMN-NO-00,30-VAKUUM
0821303514 NL4-FLC-G012-PNB-HO-00,01
0821303515 NL4-FLP-G012-SLN-AO-00,30
0821303516 NL4-FLC-G012-SLN-AO-00,01
0821303517 NL4-FLA-G012-SLN
0821303518 NL4-FLV-G012-PNB-NO-0,3
0821303529 NL4-FLP-G012-PNB-HO-00,30
0821303530 AIR FILTER .
0821303531 NL4-FLA-G012-PNB
0821303540 NL4-FLS-G034-PNB-HO-05,00
0821303541 NL4-FLS-G034-PBS-HO-05,00
0821303542 NL4-FLS-G034-SSS-HO-05,00
0821303543 NL4-FLS-G034-PNB-AO-05,00
0821303544 NL4-FLS-G034-PBS-AO-05,00
0821303545 NL4-FLS-G034-SSS-AO-05,00
0821303546 AIR FILTER .
0821303557 AIR FILTER .
0821303558 AIR FILTER .
0821303559 AIR FILTER .
0821303569 NL4-FLC-G012-SSN-HO-0,01-W00
0821303571 NL4-FLC-G012-PNB-AO-00,01
0821303710 NL1-FLS-G018-PNB-HO-05,00
0821303711 NL1-FLS-G018-SSN-HO-05,00
0821303712 NL1-FLS-G018-PNB-AO-05,00
0821303713 NL1-FLS-G014-PNB-HO-05,00
0821303714 NL1-FLS-G014-SSN-HO-05,00
0821303715 NL1-FLS-G014-PNB-AO-05,00
0821303716 NL1-FLC-G018-PNB-HO-00,01
0821303717 NL1-FLC-G018-PNB-AO-00,01
0821303718 NL1-FLC-G014-PNB-HO-00,01
0821303719 AIR FILTER .
0821303720 AIR FILTER .
0821303721 AIR FILTER .
0821303723 NL1-FLV-G018-PNB-NO-0,3U
0821303801 NL6-FLS-G034-PNB-HO-40,00
0821303802 NL6-FLS-G034-PBS-HO-40,00
0821303803 NL6-FLS-G034-SSS-HO-40,00
0821303804 NL6-FLS-G034-PNB-AO-40,00
0821303805 NL6-FLS-G034-PBS-AO-40,00
0821303806 NL6-FLS-G034-SSS-AO-40,00
0821303807 NL6-FLS-G100-PNB-HO-40,00
0821303808 NL6-FLS-G100-PBS-HO-40,00
0821303809 NL6-FLS-G100-SSS-HO-40,00
0821303810 NL6-FLS-G100-PNB-AO-40,00
0821303811 NL6-FLS-G100-PBS-AO-40,00
0821303812 NL6-FLS-G100-SSS-AO-40,00
0821303814 NL6-FLC-G100-SSN-AO-00,01
0821303815 NL6-FLA-G100-SSN-NO
0821303816 NL6-FLP-G100-SSN-AO-00,30
0821303817 NL6-FLA-G034-SSN-NO
0821303818 NL6-FLP-G034-SSN-AO-00,30
0821303819 NL6-FLC-G034-SSN-AO-00,01
0821303820 NL6-FLS-G100-PNB-AO-08,00
0821303821 NL6-FLS-G100-PBS-AO-08,00
0821304004 IMPULSE METER .
0821304005 IMPULSE METER .
0821304008 IMPULSE METER .
0821304009 IMPULSE METER .
0821304014 IMPULSE METER .
0821304015 IMPULSE METER .
0821304016 IMPULSE METER .
0821304017 IMPULSE METER .
0821304018 IMPULSE METER .
0821304019 IMPULSE METER .
0821304020 IMPULSE METER .
0821304021 IMPULSE METER .
0821304023 IMPULSE METER .
0821304024 IMPULSE METER .
0821305001 EBP-05-NN-N-N-NN
0821305002 EBP-05-NN-N-N-NN
0821305003 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305004 EBP-21-NN-N-N-NN
0821305005 EBP-25-NN-N-N-NN
0821305006 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305007 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305008 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305009 EIX-PI-07-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
0821305012 NON-RETURN VALVE .
0821305017 FILTER SERIE VFB-1/4
0821305018 FILTER SERIE VFB-3/8
0821305020 VACUUM PUMP .
0821305021 VACUUM PUMP .
0821305026 EBE-ET-07-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305027 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305028 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G038-024DC
0821305029 EBE-ET-07-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305030 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305031 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G038-230AC
0821305032 EBE-ET-07-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305033 EBE-ET-10-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305035 EBE-ET-07-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305036 EBE-ET-10-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305038 EBE-ET-07-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305039 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305040 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G038-NCOIL
0821305041 EBE-ET-07-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305042 EBE-ET-10-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305043 FLOW-CONTROL VALVE VCK-M5
0821305044 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G1/8
0821305045 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G1/4
0821305046 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G3/8
0821305047 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G1/2
0821305060 CONTROL UNIT .
0821305062 TWEEZERS .
0821305132 ECS-EC-10-NO-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305133 ECS-EC-10-NC-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305134 ECS-EC-10-NO-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305135 ECS-EC-10-NC-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305136 ECS-EC-10-NO-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305137 ECS-EC-15-NO-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305138 ECS-EC-15-NC-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305139 ECS-EC-15-NO-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305140 ECS-EC-15-NC-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305141 ECS-EC-15-NO-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305142 ECS-EC-20-NO-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305143 ECS-EC-20-NC-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305144 ECS-EC-20-NO-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305145 ECS-EC-20-NC-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305146 ECS-EC-20-NO-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305147 ECS-EC-30-NO-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305148 ECS-EC-30-NC-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305149 ECS-EC-30-NO-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305150 ECS-EC-30-NC-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305151 ECS-EC-30-NO-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305159 VACUUM PUMP G014
0821305160 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-DA08-DA08-DA08
0821305161 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-DA08-DA08-S001
0821305164 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-G018-G018-G018
0821305165 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-G018-G018-S001
0821305168 ANGLE JOINT .
0821305169 ANGLE JOINT .
0821305170 ANGLE JOINT .
0821305171 PSL-M003-M003-0005
0821305172 PSL-M005-M005-0010
0821305173 PSL-G018-G018-0015
0821305174 PSL-G018-G018-0025
0821305175 PSL-G018-G018-0050
0821305176 PSL-G018-G014-0025
0821305177 PSL-G018-G014-0050
0821305178 PSL-G018-G014-0075
0821305179 PSL-G038-G012-0025
0821305180 PSL-G038-G012-0075
0821305181 FILTER .
0821305182 FILTER .
0821305183 FILTER .
0821305184 FILTRE-A-VIDE-VFC-G1/2
0821305185 FILTER .
0821305186 EIX-PI-05-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
0821305187 EIX-PI-09-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
0821305188 ECS-EC-10-NC-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305189 ECS-EC-15-NC-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305190 ECS-EC-20-NC-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305191 ECS-EC-30-NC-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305192 ECS-EC-10-NC-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305193 ECS-EC-15-NC-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305194 ECS-EC-20-NC-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305195 ECS-EC-30-NC-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305196 ECS-EC-10-NO-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305197 ECS-EC-15-NO-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305198 ECS-EC-20-NO-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305199 ECS-EC-30-NO-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305202 ECM-EC-10-NC-A-N-VE-M005-M005-S001
0821305203 EMP-PT-25-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305204 EMP-PT-25-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305205 EMP-PT-50-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305206 EMP-PT-50-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305207 EMP-PT-100-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305208 EMP-PT-100-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305209 ECS-EC-10-NO-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305210 ECS-EC-15-NO-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305211 ECS-EC-20-NO-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305212 ECS-EC-30-NO-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305213 ECS-EC-10-NC-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305214 ECS-EC-15-NC-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305215 ECS-EC-20-NC-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305216 ECS-EC-30-NC-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305217 VACUUM PUMP .
0821400287 CONNECTION PLUG IO-BOX
0821400288 CONNECTION PLUG .
0821401010 CG1-U-SB-032-0050
0821401011 CG1-U-SB-032-0100
0821401012 CG1-U-SB-032-0160
0821401013 CG1-U-SB-032-0200
0821401014 CG1-U-SB-032-0250
0821401015 CG1-U-SB-032-0320
0821401016 CG1-U-SB-032-0400
0821401017 CG1-U-SB-032-0500
0821401018 CG1-U-SB-032-0600
0821401019 CG1-U-SB-032-0800
0821401020 CG1-U-SB-040-0050
0821401021 CG1-U-SB-040-0100
0821401022 CG1-U-SB-040-0160
0821401023 CG1-U-SB-040-0200
0821401024 CG1-U-SB-040-0250
0821401025 CG1-U-SB-040-0320
0821401026 CG1-U-SB-040-0400
0821401027 CG1-U-SB-040-0500
0821401028 CG1-U-SB-040-0600
0821401029 CG1-U-SB-040-0800
0821401030 CG1-U-SB-050-0050
0821401031 CG1-U-SB-050-0100
0821401032 CG1-U-SB-050-0160
0821401033 CG1-U-SB-050-0200
0821401034 CG1-U-SB-050-0250
0821401035 CG1-U-SB-050-0320
0821401036 CG1-U-SB-050-0400
0821401037 CG1-U-SB-050-0500
0821401038 CG1-U-SB-050-0600
0821401039 CG1-U-SB-050-0800
0821401050 CG1-U-SB-080-0050
0821401051 CG1-U-SB-080-0100
0821401052 CG1-U-SB-080-0160
0821401053 CG1-U-SB-080-0200
0821401054 CG1-U-SB-080-0250
0821401055 CG1-U-SB-080-0320
0821401056 CG1-U-SB-080-0400
0821401057 CG1-U-SB-080-0500
0821401058 CG1-U-SB-080-0600
0821401059 CG1-U-SB-080-0800
0821401060 CG1-U-SB-100-0050
0821401061 CG1-U-SB-100-0100
0821401062 CG1-U-SB-100-0160
0821401063 CG1-U-SB-100-0200
0821401064 CG1-U-SB-100-0250
0821401065 CG1-U-SB-100-0320
0821401066 CG1-U-SB-100-0400
0821401067 CG1-U-SB-100-0500
0821401068 CG1-U-SB-100-0600
0821401069 CG1-U-SB-100-0800
0821401070 CG1-U-SB-020-0050
0821401071 CG1-U-SB-020-0100
0821401072 CG1-U-SB-020-0160
0821401073 CG1-U-SB-020-0200
0821401074 CG1-U-SB-020-0250
0821401075 CG1-U-SB-020-0400
0821401077 CG1-U-SB-020-0800
0821401078 CG1-U-SB-020-1000
0821401080 CG1-U-SB-025-0050
0821401081 CG1-U-SB-025-0100
0821401082 CG1-U-SB-025-0160
0821401083 CG1-U-SB-025-0200
0821401084 CG1-U-SB-025-0250
0821401085 CG1-U-SB-025-0400
0821401086 CG1-U-SB-025-0600
0821401087 CG1-U-SB-025-0800
0821401095 CG1-U-SB-012-0050
0821401096 CG1-U-SB-012-0100
0821401097 CG1-U-SB-012-0200
0821401130 LU1-032-AL-AN
0821401131 LU1-040-AL-AN
0821401132 LU1-050/063-AL-AN
0821401133 LU1-080/100-AL-AN
0821401134 LU1-032-AL-AN
0821401135 LU1-040-AL-AN
0821401136 LU1-050-AL-AN
0821401137 LU1-080-AL-AN
0821401140 LU2-032-AL-AN
0821401141 LU2-040-AL-AN
0821401142 LU2-050/063-AL-AN
0821401143 LU2-080/100-AL-AN
0821401152 HU2-020-AL-AN-BK
0821401153 HU2-025-AL-AN-BK
0821401154 HU2-032-AL-AN-BK
0821401155 HU2-040-AL-AN-BK
0821401156 HU2-050-AL-AN-BK
0821401157 HU2-063-AL-AN-BK
0821401158 HU2-080-AL-AN-BK
0821401159 HU2-100-AL-AN-BK
0821401163 HU1-020-AL-AN-BK
0821401164 HU1-025-AL-AN-BK
0821401165 HU1-032-AL-AN-BK
0821401166 HU1-040-AL-AN-BK
0821401167 HU1-050-AL-AN-BK
0821401168 HU1-063-AL-AN-BK
0821401169 HU1-080-AL-AN-BK
0821401170 HU1-100-AL-AN-BK
0821401200 CG1-H-SB-020-0050
0821401201 CG1-H-SB-020-0100
0821401202 CG1-H-SB-020-0160
0821401203 CG1-H-SB-020-0200
0821401204 CG1-H-SB-020-0250
0821401205 CG1-H-SB-020-0400
0821401206 CG1-H-SB-020-0600
0821401207 CG1-H-SB-020-0800
0821401210 CG1-H-SB-025-0050
0821401211 CG1-H-SB-025-0100
0821401212 CG1-H-SB-025-0160
0821401213 CG1-H-SB-025-0200
0821401214 CG1-H-SB-025-0250
0821401215 CG1-H-SB-025-0400
0821401216 CG1-H-SB-025-0600
0821401217 CG1-H-SB-025-0800
0821401220 CG1-H-SB-032-0050
0821401221 CG1-H-SB-032-0100
0821401222 CG1-H-SB-032-0160
0821401223 CG1-H-SB-032-0200
0821401224 CG1-H-SB-032-0250
0821401225 CG1-H-SB-032-0320
0821401226 CG1-H-SB-032-0400
0821401227 CG1-H-SB-032-0500
0821401228 CG1-H-SB-032-0600
0821401229 CG1-H-SB-032-0800
0821401230 CG1-H-SB-040-0050
0821401231 CG1-H-SB-040-0100
0821401232 CG1-H-SB-040-0160
0821401233 CG1-H-SB-040-0200
0821401234 CG1-H-SB-040-0250
0821401235 CG1-H-SB-040-0320
0821401236 CG1-H-SB-040-0400
0821401237 CG1-H-SB-040-0500
0821401238 CG1-H-SB-040-0600
0821401239 CG1-H-SB-040-0800
0821401240 CG1-H-SB-050-0050
0821401241 CG1-H-SB-050-0100
0821401242 CG1-H-SB-050-0160
0821401243 CG1-H-SB-050-0200
0821401244 CG1-H-SB-050-0250
0821401245 CG1-H-SB-050-0320
0821401246 CG1-H-SB-050-0400
0821401247 CG1-H-SB-050-0500
0821401249 CG1-H-SB-050-0600
0821401260 CG1-H-SB-080-0100
0821401261 CG1-H-SB-080-0200
0821401262 CG1-H-SB-080-0320
0821401263 CG1-H-SB-080-0500
0821401264 CG1-H-SB-080-0600
0821401265 CG1-H-SB-080-0800
0821401266 CG1-H-SB-080-1000
0821401267 CG1-H-SB-080-1200
0821401270 CG1-H-SB-100-0100
0821401271 CG1-H-SB-100-0200
0821401272 CG1-H-SB-100-0320
0821401273 CG1-H-SB-100-0500
0821401274 CG1-H-SB-100-0600
0821401275 CG1-H-SB-100-0800
0821401276 CG1-H-SB-100-1000
0821401277 CG1-H-SB-100-1200
0821401280 CG1-H-SB-063-0050
0821401281 CG1-H-SB-063-0100
0821401282 CG1-H-SB-063-0200
0821401283 CG1-H-SB-063-0320
0821401284 CG1-H-SB-063-0500
0821401285 CG1-H-SB-063-0160
0821401286 CG1-H-SB-063-0250
0821401287 CG1-H-SB-063-0400
0821401288 CG1-H-SB-063-0600
0821401289 CG1-H-SB-063-0800
0821401290 CG1-H-SB-063-1000
0821401291 CG1-H-SB-063-1200
0821401295 CG1-H-SB-012-0050
0821401296 CG1-H-SB-012-0100
0821401297 CG1-H-SB-012-0200
0821401300 CG1-H-BB-020-0050
0821401301 CG1-H-BB-020-0100
0821401302 CG1-H-BB-020-0250
0821401303 CG1-H-BB-020-0400
0821401304 CG1-H-BB-020-0600
0821401305 CG1-H-BB-020-0800
0821401310 CG1-H-BB-025-0050
0821401311 CG1-H-BB-025-0100
0821401312 CG1-H-BB-025-0250
0821401313 CG1-H-BB-025-0400
0821401314 CG1-H-BB-025-0600
0821401315 CG1-H-BB-025-0800
0821401320 CG1-H-BB-032-0050
0821401321 CG1-H-BB-032-0100
0821401322 CG1-H-BB-032-0200
0821401323 CG1-H-BB-032-0320
0821401324 CG1-H-BB-032-0500
0821401325 CG1-H-BB-032-0600
0821401326 CG1-H-BB-032-0800
0821401327 CG1-H-BB-032-1000
0821401328 CG1-H-BB-032-1200
0821401330 CG1-H-BB-040-0050
0821401331 CG1-H-BB-040-0100
0821401332 CG1-H-BB-040-0200
0821401333 CG1-H-BB-040-0320
0821401334 CG1-H-BB-040-0500
0821401335 CG1-H-BB-040-0600
0821401336 CG1-H-BB-040-0800
0821401337 CG1-H-BB-040-1000
0821401338 CG1-H-BB-040-1200
0821401340 CG1-H-BB-050-0050
0821401341 CG1-H-BB-050-0100
0821401342 CG1-H-BB-050-0200
0821401343 CG1-H-BB-050-0320
0821401344 CG1-H-BB-050-0500
0821401345 CG1-H-BB-050-0600
0821401346 CG1-H-BB-050-0800
0821401347 CG1-H-BB-050-1000
0821401348 CG1-H-BB-050-1200
0821401360 CG1-H-BB-080-0100
0821401361 CG1-H-BB-080-0200
0821401362 CG1-H-BB-080-0320
0821401363 CG1-H-BB-080-0500
0821401364 CG1-H-BB-080-0600
0821401365 CG1-H-BB-080-0800
0821401366 CG1-H-BB-080-1000
0821401367 CG1-H-BB-080-1200
0821401370 CG1-H-BB-100-0100
0821401371 CG1-H-BB-100-0200
0821401372 CG1-H-BB-100-0320
0821401373 CG1-H-BB-100-0500
0821401374 CG1-H-BB-100-0600
0821401375 CG1-H-BB-100-0800
0821401376 CG1-H-BB-100-1000
0821401377 CG1-H-BB-100-1200
0821401380 CG1-H-BB-063-0050
0821401381 CG1-H-BB-063-0100
0821401382 CG1-H-BB-063-0200
0821401383 CG1-H-BB-063-0320
0821401384 CG1-H-BB-063-0500
0821401385 CG1-H-BB-063-0600
0821401386 CG1-H-BB-063-0800
0821401387 CG1-H-BB-063-1000
0821401388 CG1-H-BB-063-1200
0821401391 CG1-H-BB-050-0400
0821401395 CG1-H-BB-012-0050
0821401396 CG1-H-BB-012-0100
0821401397 CG1-H-BB-012-0200
0821401401 CG1-H-BB-032-0100-TYPE-B
0821401402 CG1-H-BB-032-0160-TYPE-B
0821401421 CG1-H-BB-050-0100-TYPE-B
0821401470 CG1-H-SB-032-1000
0821401471 CG1-H-SB-032-1200
0821401472 CG1-H-SB-040-1000
0821401473 CG1-H-SB-040-1200
0821401474 CG1-H-SB-050-0800
0821401475 CG1-H-SB-050-1000
0821401476 CG1-H-SB-050-1200
0821401480 CG1-U-SB-063-0050
0821401481 CG1-U-SB-063-0100
0821401482 CG1-U-SB-063-0160
0821401483 CG1-U-SB-063-0200
0821401484 CG1-U-SB-063-0250
0821401485 CG1-U-SB-063-0320
0821401486 CG1-U-SB-063-0400
0821401487 CG1-U-SB-063-0500
0821401488 CG1-U-SB-063-0600
0821401489 CG1-U-SB-063-0800
0821401490 CG1-U-SB-063-1000
0821401491 CG1-U-SB-063-1200
0821401500 CG1-U-SB-032-1000
0821401501 CG1-U-SB-032-1200
0821401502 CG1-U-SB-040-1000
0821401503 CG1-U-SB-040-1200
0821401504 CG1-U-SB-050-1000
0821401505 CG1-U-SB-050-1200
0821401508 CG1-U-SB-080-1000
0821401509 CG1-U-SB-080-1200
0821401510 CG1-U-SB-100-1000
0821401511 CG1-U-SB-100-1200
0821401991 CG1-H-BB-040-0400-MODI
0821406500 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0005
0821406501 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0010
0821406502 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0015
0821406503 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0020
0821406504 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0025
0821406505 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0030
0821406506 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0005
0821406507 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0010
0821406508 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0015
0821406509 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0020
0821406510 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0025
0821406511 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0030
0821406512 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0005
0821406513 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0010
0821406514 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0015
0821406515 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0020
0821406516 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0025
0821406517 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0030
0821739008 VTS HF03M1 ARARARARARARARAR
0821739012 VTS HF03M1 ARARARAR
0821739023 VTS HF03M1 ANANANAN
0821739035 VTS HF03M1 BRBR
0821739036 VTS HF03M1 ARAR
0821739039 VTS HF03M1 ARARARARARAR
0821739040 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGRGRGRGRGR
0821739188 VTS HF03M1 BRBRBRBRARAR
0821739222 VTS HF03M1 GRGRGRGR
0821739309 VTS HF03M1 ANANAN
0821739330 VTS HF03M1 BNBN
0821739347 VTS HF03M1 IRGRGRGRGR
0821739351 VTS HF03M1 GRGRGR
0821739366 VTS HF03M1 ANANANANAN
0821739368 VTS HF03M1 ANAN
0821739373 VTS HF03M1 GRGR
0821739399 VTS HF03M1 ARARARARARARAR
0821739426 VTS HF03M1 ANANANANANANANANANANANANANAN+
0821739543 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGR+
0821739580 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGRGRGR
0821739694 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGR
0821739918 VTS HF03M1 BRBRBRBRAR
0821740032 VTS HF03M1 BR
0821740176 VTS HF03M1 ARARARARARARARARARARARARZZZZ
0821740504 VTS HF03M1 ARGRBRX
0821740590 VTS HF03M1 XXXBNANANANDNBN
0821740765 VTS HF03M1 DRDRGRXXXX
0821740918 VTS HF03M1 GRARBRBRBRGRBRBRBRBRBRBRBRXX
0821743005 VTS HF03/FM1 GRGRGRGRARBRARBRBRBRARARBR+
0821743328 VTS HF03/FM1 ARARARARAR
0821743342 VTS HF03/FM1 ARBRGRGRBRGRGR
0821743384 VTS HF03/FM1 ANANANAN
0821743396 VTS HF03/FM1 ARGRARARARARARARXX
0821743408 VTS HF03/FM1 BRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR+
0821743447 VTS HF03/FM1 DRDRDRARGRGRGRGRARARAR
0821743552 VTS HF03/FM1 ANANANANAN
0821743638 VTS HF03/FM1 ANANANANANANANAN
0821745062 VTS HF02M1 BNBNBNBNXX
0821745101 VTS HF02M1 ARARIRIRIR
0821745104 VTS HF02M1 ARARARARARARAR
0821749035 VTS HF02/FM1 CRCRCRCRGRDRBRCR
0821756051 VTS MCM1 GRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGR
0821756094 VTS MCM1 1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R+
0821756157 VTS MCM1 IRIRIRIRIRIRIRIRGR
0821758000 VTS CHF02M1 Z
0821758001 VTS CHF02Z Z
0821758010 VTS CHF02/FM1 Z
0821758020 VTS CHF03M1 Z
0821758021 VTS CHF03Z Z
0821758030 VTS CHF03/FM1 Z
0821758031 VTS CHF03/FZ Z
0821758040 VTS CHF03M1 Z
0821758050 VTS CHF03/FM1 Z
0821758080 VTS CHF02M1 Z
0821758090 VTS CHF02/FM1 Z
0821762052 VTS HF03/FM1 GRGRGRGRGRGRGRGR
0821766009 VTS HF02/FM1 BNBNBNBNBNBNBN
0821783929 VTS HF03M1 DRDRDRDRDRBRDRDRARXXXXX
0821784356 VTS HF03M1 DRGRBRBRBRDRDRY
0821784379 VTS HF03M1 DRDRGRX
0821784680 VTS HF03M1 BRBRBRBRXXARARARARDRBRBRBRAR+
0821784735 VTS HF03M1 ARARARARBRBRBRXXARARARARAR
0821BE2436 MAINTENANCE UNIT .
0821BE2443 MAINTENANCE UNIT .
0821BE2458 PRESSURE REGULATOR .
0821BE2466 MAINTENANCE UNIT .
0821BE2469 MAINTENANCE UNIT .
0821BJ0001 PFAFF VENTILBLOCK 95-775 350-91
0821BJ0002 PFAFF VENTILBLOCK II NR. 95-775 351-91
0821BJ0007 ZYLINDERSCHALTER
0821BJ0022 PN-ZYLINDER PFAFF 95-775 945-91
0821BJ0025 PN-ZYLINDER DOPP WIRKEND
0821BJ0026 MAINTENANCE UNIT .
0821BJ0031 PFAFF VENTILBLOCK 95-776 666-91
0821BJ0033 PFAFF VENTILBLOCK 95-776 632-91
0821CB0004 VENTILBLOCK 16-FACH
0821CK0008 LUFTAUFBEREITUNG
0821CK0071 LUFTAUFBEREITUNG
0821CK0081 VALVE MODULE .
0822006201 TRB-DA-125-0025-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006202 TRB-DA-125-0050-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006203 TRB-DA-125-0080-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006204 TRB-DA-125-0100-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006206 TRB-DA-125-0160-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006207 TRB-DA-125-0200-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006208 TRB-DA-125-0250-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006209 TRB-DA-125-0320-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006210 TRB-DA-125-0400-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006211 TRB-DA-125-0500-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006216 TRB-DA-125-0650-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006234 TRB-DA-125-0015-0-1-1-1-1-1-BAS
0822006253 TRB-DA-125-0630-0-1-1-1-1-1-BAS
0822010121 KHZ-DA-020-0010-AT-SPEC.
0822010122 KHZ-DA-020-0025-AT-SPEC.
0822010418 KHZ-DA-063-0025-SPEC
0822010435 KHZ-DA-025-0020-SPEC
0822010446 KHZ-DA-020-0010-SPEC.
0822010447 KHZ-DA-020-0025-SPEC.
0822010451 KHZ-DA-016-0020-O-Y005
0822010455 KHZ-DA-100-0080-SPEC
0822010459 KHZ-DA-016-0020-O-A085
0822010460 KHZ-DA-063-0050-SPEC
0822010500 KHZ-DA-012-0005-O
0822010501 KHZ-DA-012-0010-O
0822010502 KHZ-DA-012-0015-O
0822010503 KHZ-DA-012-0020-O
0822010504 KHZ-DA-012-0025-O
0822010505 KHZ-DA-012-0030-O
0822010506 KHZ-DA-012-0040-O
0822010510 KHZ-DA-016-0005-O
0822010511 KHZ-DA-016-0010-O
0822010512 KHZ-DA-016-0015-O
0822010513 KHZ-DA-016-0020-O
0822010514 KHZ-DA-016-0025-O
0822010515 KHZ-DA-016-0030-O
0822010516 KHZ-DA-016-0040-O
0822010520 KHZ-DA-020-0005-O
0822010521 KHZ-DA-020-0010-O
0822010522 KHZ-DA-020-0015-O
0822010523 KHZ-DA-020-0020-O
0822010524 KHZ-DA-020-0025-O
0822010525 KHZ-DA-020-0030-O
0822010526 KHZ-DA-020-0040-O
0822010527 KHZ-DA-020-0050-O
0822010530 KHZ-DA-025-0005-O
0822010531 KHZ-DA-025-0010-O
0822010532 KHZ-DA-025-0015-O
0822010533 KHZ-DA-025-0020-O
0822010534 KHZ-DA-025-0025-O
0822010535 KHZ-DA-025-0030-O
0822010536 KHZ-DA-025-0040-O
0822010537 KHZ-DA-025-0050-O
0822010540 KHZ-DA-032-0005-O
0822010541 KHZ-DA-032-0010-O
0822010542 KHZ-DA-032-0015-O
0822010543 KHZ-DA-032-0020-O
0822010544 KHZ-DA-032-0025-O
0822010545 KHZ-DA-032-0030-O
0822010546 KHZ-DA-032-0040-O
0822010547 KHZ-DA-032-0050-O
0822010550 KHZ-DA-040-0005-O
0822010551 KHZ-DA-040-0010-O
0822010552 KHZ-DA-040-0015-O
0822010553 KHZ-DA-040-0020-O
0822010554 KHZ-DA-040-0025-O
0822010555 KHZ-DA-040-0030-O
0822010556 KHZ-DA-040-0040-O
0822010557 KHZ-DA-040-0050-O
0822010561 KHZ-DA-050-0010-O
0822010562 KHZ-DA-050-0015-O
0822010563 KHZ-DA-050-0020-O
0822010564 KHZ-DA-050-0025-O
0822010565 KHZ-DA-050-0030-O

AVENTICS调压阀0821302727

来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00