AIRTEC二位五通换向阀KN-05-510-HN

2019年11月11日
AIRTEC二位五通换向阀KN-05-510-HN

 
 
AIRTEC电磁阀M-07-520-HN AIRTEC电磁阀M-07-520-HNAIRTEC电磁阀M-07-520-HN AIRTEC电磁阀M-07-520-HN

airtec电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:   直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。   
airtec电磁阀从原理上可以分为三大类:  
a..先导式电磁阀: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
b..分布直动式电磁阀:   原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。   特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。   
c..直动式电磁阀:   原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。   特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
德国AIRTEC公司专业生产各种类型气压阀门,是工业自动化设备中不可缺乏的关键配件。
AIRTEC 公司生产各种类型的气压阀门,除了传统的工业标准气阀,还有根据用户特殊需求开发的特种气阀,包括自带数字控制系统的气阀,多通道,多种孔径的气阀
AIRTEC气阀制造精确,寿命长,性能稳定,类别和尺寸齐全,使设备厂家选配气动控制系统的首选目标。
AIRTEC阀门是AIRTEC公司的龙头产品,由其独有的、专利性阀芯结构设计而成,其高质量、高寿命、低维修率

MI-01系列
MI-01-510-HN电磁阀AIRTEC
MI-01-511-HN
MI-01-520-HN
MI-01-530-HN
MI-01-533-HN
MI-02系列
MI-02-510-HN-112
MI-02-510-HN
MI-02-511-HN
MI-02-520-HN
MI-02-530-HN
MI-02-533-HN
MI-02-510-HN
MI-02-511-HN
MI-02-520-HN
MI-02-530-HN
MI-02-533-HN.
MI-03系列
MI-03-510-HN-112
MI-03-510-HN
MI-03-511-HN
MI-03-520-HN
MI-03-530-HN
MI-03-533-HN
MS-20系列3/2提动阀
MS-20-310/n-HN-112
MS-20-310-HN

MS-18-310/n-HN-112
MS-18-310/n-HN
MS-18-310-HN
MSO-18-310/n-HN
MSO-18-310-HN
M-20系列
M-20-510-HN-112
M-20-510-HN
M-20-520-HN
M-20-530-HN
M-20-533-HN
M-04
M-04-310-HN-142
M-04-320-HN
M-04-510-HN-142
M-04-510-HN
M-04-511-HN
M-04-520-HN
M-04-530-HN
M-04-530-HN
M-04-533-HN
N—06系列
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
MN-06-310-HN,
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN,
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN,
MN-06-530-HN
23-SP-011
23-SP-012
23-SP-011-5-O12
23-SP-012-5-O32
23-R-011
23-R-012.
28-ST-01
28-ST-04-
28-ST-06
28-ST-06-K3-...
MN-063-DR
MN-065-DR

KN-05系列
KN-05-310-HN-142
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-510-HN-142
KN-05-510-HN
KN-05-511-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
M-07-510-HN
MC07-510-HN
MC-07-510-HN
M-05
M-05-310-HN-142
M-05-310-HN
MO-05-310-HN
M-05-311-HN
MO-05-311-HN
M-05-320-HN
ME-05-311-HN
ME-05-311-H
ME-05-320-HN
M-05-510-HN-DC24V
M-05-510-HN
M-05-511-HN
M-05-520-HN
M-05-530-H
M-05-533-HN.
M-05-534-HN
ME-05-511-HN
ME-05-520-HN
M-05-520-HN,
ME-05-520-HN,
ME-05-520-HN-Q,
M-05-530-HN,
M-05-533-HN,
M-05-534-HN
KM-09
KM-09-510-HN-142
KM-09-510-HN
KM-09-511-HN
KM-09-520-HN
KM-09-530-HN
KM-09-533-HN
KM-09-534-HN
RF-19-E
RF-09-E1
RF-10-E1
RF-09-E2
RF-10-E2
RF-09-Z1
RF-10-Z1
RF-09-Z4
RF-10-Z4
M-07
KM-09-510-HN-142
M-07-310-HN
MO-07-310-HN
M-07-311-HN
MO-07-311-HN
ME-07-311-HN
ME-07-312-HN
M-07-320-HN
MO-07-320-HN
M-07-510-HN
M-07-511-HN
ME-07-511-HN
ME-07-511-HN-Q
M-07-520-HN
ME-07-520-HN
ME-07-520-HN-Q
M-07-530-HN
M-07-533-HN
M-07-534-HN
KM-10
KM-10-510-HN-142
KM-10-510-HN,
KM-10-511-HN
KM-10-520-HN
KM-10-530-HN
KM-10-533-HN
KM-10-534-HN
M-22
M-22-310-HN-112
M-22-310-HN
M-22-311-HN
MO-22-310-HN
MO-22-311-HN
ME-22-311-HN
ME-22-311-HN-Q
M-22-320-HN
ME-22-320-HN
ME-22-320-HN-Q
M-22-510-HN
M-22-511-HN
ME-22-511-HN
ME-22-511-HN-Q
M-22-520-HN
ME-22-520-HN
ME-22-520-HN-Q
M-22-530-HN
M-22-533-HN
RE-03/8-M
MC-20-510-HN-412
MD-20-510-HN-412
MC-22-520-HN-412.
MC-22-530-HN-412
MC-22-533-HN-412
RE-03-V-EP
RE-03-DT
28-ST-RE-100 19
28-ST-RE-103-8 19
28-ST-RE-103-16 19
28-ST-RE-105-8 19
28-ST-RE-105-16 19
28-ST-RE-107-8 19
28-ST-RE-107-16 19
28-ST-RE-110 19
28-ST-RE-113-8 19
28-ST-RE-113-16 19
28-ST-RE-115-8 19
28-ST-RE-115-16 19
28-ST-RE-117-8 19
28-ST-RE-117-16 19
54-RE-03-M
MC-20-510-HN-412
MD-20-510-HN-412
MC-22-520-HN-412
MC-22-530-HN-412
MC-22-533-HN-412
MF-04-510-HN-412
MF-24-520-HN-412
MF-24-530-HN-412
MF-24-533-HN-412
RE-04-V-EP
RE-04-DT
28-ST-RE-100 19
28-ST-RE-103-8 19
28-ST-RE-103-16 19
28-ST-RE-105-8 19
来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00