AVENTICS三位五通换向阀0820055602

2020年06月24日

AVENTICS三位五通换向阀0820055602,德国安沃驰全新原装进口,质量保证,特价优势供应;

上海韦米机电设备有限公司

电话TEL: 021-61116913

传真FAX: 021-51334670

商务QQ:2896079243

联系人:雷 青 13296124913

本公司主营品牌:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)及安沃驰AVENTICS、迪普马DUPLOMATIC、爱尔泰克AIRTEC、本特利Bently、贝加莱B&R、世格ASCO、阿托斯ATOS、派克。威格士。

 

 
 
AVENTICS三位五通换向阀0820055602
    气动元件的许多使用场合,如轧钢机、纺织流水线等,在工作时间内不能因为气动元件的质量问题而中断,否则会造成巨大损失,因此气动元件的工作可靠性显得非常重要。在航海轮船上,使用的气动元件不少,但能打进这个领域的气动元件厂不多,原因是其对气动元件的可靠性要求特别高,必须通过有关国际机械的认证。
向高速、高频、高响应、高寿命方向发展.为了提高生产设备的生产效率,提高执行元件的工作速度势在必行。我国的气缸工作速度一般在0.5m/s以下。根据日本,五年以后大部分的气缸工作速度将提高到1~2m/s,有的要求达5m/s。气缸工作速度的提高,不仅要求气缸的质量提高,而且结构上也要相应改进,例如要配置油压吸震器以增加缓冲效果等。电磁阀的响应时间将小于10ms,寿命提高到5000万次以上。美国有一种间隙密封的阀,由于阀芯悬浮在阀体内,相互不接触,在无需润滑下,寿命高达2亿次。
AVENTICS 1834484213 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484215 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484215 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484212 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484204 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484209 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484236 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484204 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484210 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484209 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 4402050330 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 4402050330 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484187 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484187 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 5724990220 二位三通换向阀, 系列 490
AVENTICS 5724970220 二位三通换向阀, 系列 490
AVENTICS 0490428518 阀盖密封, 阀门外罩的密封圈
AVENTICS 0486704306 阀盖密封, 阀门外罩的密封圈
AVENTICS 0490428607 阀盖密封, 阀门外罩的密封圈
AVENTICS 5814000000 节流螺丝插塞
AVENTICS 5814001000 用于流量调节的节流阀 3/5
AVENTICS 5814080000 阀门盖,带或不带先导阀
AVENTICS 5814060000 阀门盖,带或不带先导阀
AVENTICS 5814020000 阀门盖,带或不带先导阀
AVENTICS 5814010000 阀门盖,带或不带先导阀
AVENTICS 5814050000 阀门盖,带或不带先导阀
AVENTICS 5814600000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814500000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814400000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814100000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814200000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814300000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814700000 不配有盖子的阀门外罩
AVENTICS 5814731000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814430000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814440000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814530000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814531000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814730000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814741000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814540000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814740000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814541000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814441000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814630000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814640000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814631000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814331000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814340000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814330000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814341000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814331000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814230000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814241000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814240000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814231000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814141000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814140000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814131000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814130000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814481000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814780000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814781000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814581000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814480000 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814680000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814681000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814281000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814280000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814180000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814181000 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814492190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814490190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814593190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814790190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814493190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814592190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814590190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814591190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814792190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814491190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814793190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814791190 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814673190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814671190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814670190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814672190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814291190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814293190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814290190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814292190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814173190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814172190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814170190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814173190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814171190 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814493530 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814493430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814590430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814790530 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814793430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814491430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814490530 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814792430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814591530 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814591430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814491530 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814590530 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814492430 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814671530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814670530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814670430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814673530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814672430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814673430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814671430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814672530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814290430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814293430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814292530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814291430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814290530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814291530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814292430 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
AVENTICS 5814293530 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4
 
5)密封圈
回转或往复运动处的部件密封称为动密封,静止件部分的密封称为静密封。
缸筒与端盖的连接方法主要有以下几种:
整体型、铆接型、螺纹联接型、法兰型、拉杆型。
6)气缸工作时要靠压缩空气中的油雾对活塞进行润滑。也有小部分免润滑气缸。
5812321110 V581-5/2DS-024DC-I2-2P22-HB1-PA-M-C-T1
5812321210 V581-5/2DS-024AC-I2-2P22-HB1-PA-M-C-T1
5812321310 V581-5/2DS-110AC-I2-2P22-HB1-PA-M-C-T1
5812321410 V581-5/2DS-230AC-I2-2P22-HB1-PA-M-C-T1
5812330000 V581-5/2DP-I2-AIR-AA-M-T0
5812331000 V581-5/2DP-I2-AIR-AA-M-T1
5812360130 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUA-PP-M-C-T0
5812360150 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUC-PP-M-C-T0
5812360160 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUD-PP-M-C-T0
5812360170 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUE-PP-M-C-T0
5812361130 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUA-PP-M-C-T1
5812361150 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUC-PP-M-C-T1
5812361160 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUD-PP-M-C-T1
5812361170 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUE-PP-M-C-T1
5812400000 VENTILKOERPER V581-5/3CC-I2-A-X
5812420000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812420100 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812420110 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T0
5812420120 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T0
5812420200 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812420210 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T0
5812420220 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T0
5812420300 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812420310 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T0
5812420320 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T0
5812420400 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812420410 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T0
5812420420 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T0
5812420500 V581-5/3CC-012DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812420600 V581-5/3CC-048DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
5812421000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812421100 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812421110 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T1
5812421120 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T1
5812421200 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812421210 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T1
5812421220 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T1
5812421300 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812421310 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T1
5812421320 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T1
5812421400 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812421410 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HB1-PA-X-C-T1
5812421420 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HB2-PA-X-C-T1
5812421500 V581-5/3CC-012DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812421600 V581-5/3CC-048DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1
5812422000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812422100 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812422200 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812422300 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812422400 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812422500 V581-5/3CC-012DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812422600 V581-5/3CC-048DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
5812423000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812423100 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812423200 V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812423300 V581-5/3CC-110AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812423400 V581-5/3CC-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812423500 V581-5/3CC-012DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812423600 V581-5/3CC-048DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1
5812430000 V581-5/3CC-I2-AIR-AA-X-T0
5812431000 V581-5/3CC-I2-AIR-AA-X-T1
5812460000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-LBX-PA-X-C-T0
5812460100 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-LBX-PA-X-C-T0
5812460110 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-LB1-PA-X-C-T0
5812460120 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-LB2-PA-X-C-T0
5812460130 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUA-PP-X-C-T0
5812460140 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUB-PP-X-C-T0
5812460150 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUC-PP-X-C-T0
5812460160 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUD-PP-X-C-T0
5812460170 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUE-PP-X-C-T0
5812461000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-LBX-PA-X-C-T1
5812461100 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-LBX-PA-X-C-T1
5812461110 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-LB1-PA-X-C-T1
5812461120 V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-LB2-PA-X-C-T1
5812461130 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUA-PP-X-C-T1
5812461140 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUB-PP-X-C-T1
5812461150 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUC-PP-X-C-T1
5812461160 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUD-PP-X-C-T1
5812461170 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUE-PP-X-C-T1
5812462130 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUA-PP-X-S-T0
5812462160 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUD-PP-X-S-T0
5812463130 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUA-PP-X-S-T1
5812463160 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUD-PP-X-S-T1
5812480000 V581-5/3CC-I2-2CNA-AA-X-C-T0
5812481000 V581-5/3CC-I2-2CNA-AA-X-C-T1
5812490000 V581-5/3CC-NONE-I2-2CNH-HBX-AA-X-C-T0
5812490050 V581-5/3CC-NONE-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
5812490100 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNH-HBX-AA-X-C-T0
5812490110 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNH-HB1-AA-X-C-T0
5812490120 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNH-HB2-AA-X-C-T0
5812490190 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNF-HUX-AA-X-C-T0
5812490250 V581-5/3CC-024AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
5812490350 V581-5/3CC-110AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
5812490400 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNH-HBX-AA-X-C-T0
5812490410 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNH-HB1-AA-X-C-T0
5812490420 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNH-HB2-AA-X-C-T0
5812490430 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-HNX-AA-X-C-T0
5812490440 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-HUX-AA-X-C-T0
5812490450 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
5812490530 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-HNX-AA-X-C-T0
5812490540 V581-5/3CC-24/42-I2-2CNO-HUX-AA-X-C-T0
5812490650 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
5812491000 V581-5/3CC-NONE-I2-2CNH-HBX-AA-X-C-T1
5812491050 V581-5/3CC-NONE-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T1
5812491100 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNH-HBX-AA-X-C-T1
5812491110 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNH-HB1-AA-X-C-T1
5812491120 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNH-HB2-AA-X-C-T1
5812491190 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNF-HUX-AA-X-C-T1
5812491250 V581-5/3CC-024AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T1
5812491350 V581-5/3CC-110AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T1
5812491400 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNH-HBX-AA-X-C-T1
5812491410 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNH-HB1-AA-X-C-T1
5812491420 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNH-HB2-AA-X-C-T1
5812491430 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-HNX-AA-X-C-T1
5812491440 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-HUX-AA-X-C-T1
5812491450 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T1
5812491530 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-HNX-AA-X-C-T1
5812491540 V581-5/3CC-24/42-I2-2CNO-HUX-AA-X-C-T1
5812491650 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T1
5812492050 V581-5/3CC-NONE-I2-2CNO-LBX-AA-X-S-T0
5812492190 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNF-HUX-AA-X-S-T0
5812492430 V581-5/3CC-230AC-I2-2CNO-HNX-AA-X-S-T0
来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00